14خرد

درس سوم کارگاه چگونه طراح حرفه ای پنوماتیک شوم؟ دوره مقدماتی

بسیار سپاس گزار و خوشحالم که در جلسه سوم از کارگاه رایگان چگونه طراح حرفه ای پنوماتیک شویم در خدمت شما هستم در این جلسه در مورد چگونگی استفاده از عناصر قدرت پنوماتیک ، انواع قدرت ، انواع سیلندرها ، سیستم پنوماتیک ، انتخاب سیلندر پنوماتیک ، نیروی اعمال سیلندر تدریس گردید جهت دانلود روی دکمه زیر کلیک فرمایید

[btn text=”——————–درس سوم چگونه طراح حرفه ای پنوماتیک شوم؟——————–” tcolor=#000 bcolor=#008000 thovercolor=#FFF link=”http://dl.rezaalamir.ir/free/pneumatic/lesson03.mp4″ target=”_blank”]

 

دیدگاهتان را بنویسید