شیرهای کنترل فشار چیست؟

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

شیرهای کنترل فشار چه تقسیم بندی دارند؟   وظیفه شیرهای کنترل فشار تحت کنترل قرار دادن فشار باد هوای فشرده را در سیستم پنوماتیک برعهده دارد و دارای انواع محدود کننده فشار ، تنظیم کننده فشار ، تابع فشار تقسیم … برای افزایش اطلاعات …