انتخاب نیروی عملی سیلندر

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

چگونه سیلندری انتخاب کنیم که بتواند نیروی عملی را انتخاب کند؟   برای این که بتوانیم سیلندری انتخاب کنیم که نیروی عملی را تامین کند فیلم اموزشی تدریس کردم که تمام اصول را بیان کردم فیلم زیر را مشاهده فرمایید … برای افزایش اطلاعات …

چگونه سیلندر مناسبی را برای سیستم پنوماتیک انتخاب کنیم؟

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

انتخاب سیلندر مناسب چیست؟   برای انتخاب صحیح یک سلندر مناسب نیاز به نیرو و طول کورس سیلندر داریم که در جهت مشاهده فیلم این اموزش کلیک کنید   داستان از اینجا شروع شد که…  سهیل در حال تحصیل در … برای افزایش اطلاعات …

انواع سیلندر های پنوماتیک

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

سیلندرهای پنوماتیک به چند نوع تقسیم می شوند؟   سیلندر های پنوماتیک به بدون شفت ، دورانی ، تلسکوپی ، استپر ، کلمپی ، دورانی کتابی تقسیم می شوند که کاربرد هر کدام از سیلندر های پنوماتیک را در فیلم … برای افزایش اطلاعات …

عناصر قدرت پنوماتیک

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

عناصر قدرت پنوماتیک دارای چه مواردی می باشد؟   عناصر قدرت پنوماتیک شامل سروو پنوماتیک ، موتور پنوماتیک ، سیلندر پینوماتیک تقسیم می شوند که اصول هر کدام از موارد بطور مجزا توضیح خواهم داد   فیلم اموزشی انواع عناصر … برای افزایش اطلاعات …