نماد تحریک دستی شیر راه دهنده

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

نماد تحریک شیر پنوماتیک راه دهنده دستی چیست؟   شیرهای راه دهنده ای ساخته شده است که بصورت دستی ، تحریک می شوند یعنی بصورت اعمال نیروی دست انسان عمل قطع و وصل صورت می گیرد و دارای طبقه بندی … برای افزایش اطلاعات …

چگونه شیر پنوماتیک ، تحریک می شود؟

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

روشهای تحریک شیر پنوماتیک چیست؟     روشهای تحریک برای شیرهای پنوماتیک مطابق استاندارد DIN ISO 1219 به تحریک دستی ، تحریک مکانیکی ، تحریک پنوماتیک (بادی) ، تحریک الکتریکی ، تحریک مرکب تقسیم می شود فیلم اموزشی که بطور … برای افزایش اطلاعات …

نمادهای تولید هوای فشرده

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

هوای فشرده چه نمادهایی دارد؟     هوای فشرده دارای نمادهای کمپرسور با دبی ثابت ، مخزن هوای فشرده با انشعاب T ، منبع فشار ، فیلتر ، ابگیر دستی ، ابگیر اتوماتیک ، روغن زن ، رگولاتور فشار با … برای افزایش اطلاعات …

خصوصیات نمادهای پنوماتیک چیست؟

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

نماد پنوماتیک چه ویژگی هایی دارد؟      استاندارد  DIN ISO 1219 المان ها و تجهیزات پنوماتیک را نمادگذاری کرده و هرکدام از المانها را یه تصویر به خصوص نمایش داده و از این نماد گذاری برای طراحی و فهم … برای افزایش اطلاعات …

انتخاب نیروی عملی سیلندر

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

چگونه سیلندری انتخاب کنیم که بتواند نیروی عملی را انتخاب کند؟   برای این که بتوانیم سیلندری انتخاب کنیم که نیروی عملی را تامین کند فیلم اموزشی تدریس کردم که تمام اصول را بیان کردم فیلم زیر را مشاهده فرمایید … برای افزایش اطلاعات …

چگونه سیلندر مناسبی را برای سیستم پنوماتیک انتخاب کنیم؟

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

انتخاب سیلندر مناسب چیست؟   برای انتخاب صحیح یک سلندر مناسب نیاز به نیرو و طول کورس سیلندر داریم که در جهت مشاهده فیلم این اموزش کلیک کنید   داستان از اینجا شروع شد که…  سهیل در حال تحصیل در … برای افزایش اطلاعات …

سیستم پنوماتیک چیست؟

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

سیستم پنوماتیک چه کاربردی دارد؟     برای اشنایی با سیستم های پنوماتیک پیشنهاد میکنم فیلم اموزشی ان را مشاهده فرمایید که با اشنایی سیستم های پنوماتیک  می توانید موقعیت های شغلی مناسبی را کسب کنید     داستان از … برای افزایش اطلاعات …

انواع سیلندر های پنوماتیک

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

سیلندرهای پنوماتیک به چند نوع تقسیم می شوند؟   سیلندر های پنوماتیک به بدون شفت ، دورانی ، تلسکوپی ، استپر ، کلمپی ، دورانی کتابی تقسیم می شوند که کاربرد هر کدام از سیلندر های پنوماتیک را در فیلم … برای افزایش اطلاعات …

عناصر قدرت پنوماتیک

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

عناصر قدرت پنوماتیک دارای چه مواردی می باشد؟   عناصر قدرت پنوماتیک شامل سروو پنوماتیک ، موتور پنوماتیک ، سیلندر پینوماتیک تقسیم می شوند که اصول هر کدام از موارد بطور مجزا توضیح خواهم داد   فیلم اموزشی انواع عناصر … برای افزایش اطلاعات …

شیرهای کنترل فشار چیست؟

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

شیرهای کنترل فشار چه تقسیم بندی دارند؟   وظیفه شیرهای کنترل فشار تحت کنترل قرار دادن فشار باد هوای فشرده را در سیستم پنوماتیک برعهده دارد و دارای انواع محدود کننده فشار ، تنظیم کننده فشار ، تابع فشار تقسیم … برای افزایش اطلاعات …

شیرهای کنترل جریان چیست؟

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

انواع شیرهای کنترل جریان     شیرهای کنترل جریان به قابل تنظیم و یکطرفه تقسیم می شوند و نماد های شیرکنترل جریان را در شکل نمایش داده شده است   فیلم اموزشی انواع شیرهای کنترل جریان را ملاحظه فرمایید   … برای افزایش اطلاعات …

انواع شیرهای یکسو کننده

ارسال شده در: پنوماتیک | 0

شیرهای یکسو کننده چه تقسیم بندی دارند؟   شیرهای یکسوکننده دارای انواع ۱- یکسو کننده ۲- تعویض کننده ۳- دوفشار ۴-تخلیه سریع هوا تقسیم می شود و نماد یکسو کننده ها در تصویر مشاهده می کنیم   فیلم اموزشی انواع … برای افزایش اطلاعات …