۲۰ چرایی استفاده از کتاب صوتی

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

دلیل استفاده از کتاب صوتی چیست؟ کتاب خواندن فقط این نیست که بنشینید و کتابی را در جلوی خود نگه دارید و مطالعه نمائید. خوانندگان می توانند با گوش دادن به کتابهای صوتی به کتابهای بیشتری دسترسی داشته و مطالعه … برای افزایش اطلاعات …